สนามฟุตบอล Figure Play

สนามฟุตบอล พื้นหญ้าเทียมมาตรฐานแข่งขัน 3 สนาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่น ทั้ง ผู้ตัดสิน Club House ห้องอาบน้ำ Locker และยังรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัด league เเข่งขันฟุตบอล กิจกรรมบริษัท Event ต่างๆ

สำหรับลูกค้าที่เป็น VIP MEMBER จะได้รับส่วนลดพิเศษ และสิทธิพิเศษในการสะสมชั่วโมง และอื่นๆ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล

การจองสนาม

› ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้สนาม
› ลูกค้าที่จองสนาม ต้องมาถึงสนามก่อน 10 นาที
หากมาช้ากว่าเวลากำหนด ถือว่าสละสิทธิการจองครั้งนั้น
› ในกรณีต้องการยกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

การใช้สนาม

› กรุณารักษาเวลาการจองใช้สนาม
› กรุณาสวมเครื่องแต่งกายชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาเท่านั้น
› ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในสนามและบริเวณคลับเฮาส์
› ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามโดยเด็ดขาด สูบบุหรี่ในสนามปรับ 2,000 บาท สามารถสูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
› ห้ามเล่นการพนัน
› ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด
› กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเล่น ทางสนามขอสงวนสิทธิการพิจารณายกเลิกการเช่าสนามนั้นในทันที โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนการเช่า
› ห้ามนำอาหาร และขนมขบเคี้ยว เข้าภายในสนาม
› ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดเข้าภายในสนาม
› กรุณางดใช้กลอง แตรทุกชนิด และงดส่งเสียงดังหลังเวลา 21.00 น.
› กรุณาดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางสนามไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
› กรุณารักษาความสะอาดภายในสนาม
› หากพื้นสนาม, สถานที่ และอุปกรณ์ เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายตามมูลค่าจริงที่เกิดขึ้น