สนามแบดมินตัน Figure & Playground

สนามแบดมินตัน 10 คอร์ท พื้นคุณภาพพรีเมี่ยม รองรับการกระแทก เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ระบบไฟส่องสว่างชัดทั่วคอร์ท ไม่แยงตา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่น ทั้ง Club House ห้องอาบน้ำ Locker และยังรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดเเข่งขัน กิจกรรมบริษัท Event ต่างๆ

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้คอร์ทแบดมินตัน

การจองสนาม

› ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าใช้สนาม
› ลูกค้าที่จองสนาม ต้องมาถึงสนามก่อน 10 นาที
หากมาช้ากว่าเวลากำหนด ถือว่าสละสิทธิการจองครั้งนั้น
› ในกรณีต้องการยกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

การใช้สนาม

› กรุณารักษาเวลาการใช้สนาม
› กรุณาสวมเครื่องแต่งกายชุดกีฬา
สวมรองเท้าสำหรับแบดมินตันที่เป็นพื้นยางธรรมชาติเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้ากีฬาประเภทอื่นเข้าสนาม เช่น รองเท้าสำหรับวิ่ง หรือรองเท้าสำหรับเทรนนิ่ง
› ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในสนามและบริเวณคลับเฮาส์
› ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามโดยเด็ดขาด สูบบุหรี่ในสนามปรับ 2,000 บาท สามารถสูบบุหรี่ในบริเวณที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
› ห้ามเล่นการพนัน
› ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดเข้าภายในสนาม
› ห้ามพกอาวุธเข้ามาในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด
› ห้ามนำอาหาร และขนมขบเคี้ยว เข้าภายในสนาม
› กรุณาดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางสนามไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
› กรุณารักษาความสะอาดภายในสนาม
› หากพื้นสนาม, สถานที่ และอุปกรณ์ เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายตามมูลค่าจริงที่เกิดขึ้น

Non Marking Shoes