โครงการ Figure & Playground ได้ลงในหนังสือ Thailand Architecture in Steel 7

ขอขอบคุณ
SOOK Architects สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ
SPACESHIFT ผู้ถ่ายภาพ